Poďakovanie Prezidenta policajného zboru Slovenskej republiky