Poďakovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky