KornútNOVINKA PRE KLIENTOV

 

Blíži sa výročie vzniku Vašej firmy?


Poriadate deň otvorených dverí pre zamestnancov a ich deti?


Zúčastňujete sa výstavy, kde propagujete svoju organizáciu?

 

Pomôžeme Vám zviditeľniť sa!

 

Práve pre Vás je určená naša novinka
cukrová vata na kornúte s logom Vašej firmy!